Privacy Policy

Ons privacybeleid uit de doeken

Wie zijn we

Officiële informatie over onze firma kan u vinden op de pagina met de naam “Serjeus bedrijfsinfo“, te vinden onderaan elke webpagina.
Het adres van onze website is: https://www.curjeus.be, de site wordt gehost op servers binnen de Europese Unie (EU).
We zijn eveneens kenbaar onder de naam serjeus.com (als een alias van serjeus.be).

Privacybeleid m.b.t. onze organisatie

Onze organisatie houdt er zich aan om ethisch en verantwoord om te gaan met uw gegevens. Wij verkopen geen persoonsinformatie aan derden, noch zullen wij deze op andere manier verstrekken op ongeoorloofde manier. Doorgaans bewaren wij informatie om te kunnen voldoen aan:

  • wettelijke vereisten zoals boekhoudkundige verwerkingen of btw-verplichtingen
  • administratieve doeleinden om u als huidig of toekomstige klant te kunnen dienen
  • de opdrachten die door u aan ons zijn toegewezen, bijv. bij de realisatie van een website waarbij u ons de betreffende gegevens verstrekt. Deze gegevens zijn steeds doel-bewust aan ons toevertrouwd en worden met het nodige respect verwerkt.
Wij houden ons er aan om uw gegevens die wij rechtstreeks of onrechtstreeks verkrijgen op basis van een opdracht of naar aanleiding van de voorstudie van een toekomstige opdracht, met de nodige discretie en geoorloofd om te gaan.
 

Inbreuken

Indien u een inbreuk of een vermoeden van inbreuk heeft vastgesteld, vragen wij u om in eerste instantie ons op de hoogte te brengen van de vastgestelde feiten. Hiervoor dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke over gegevensbescherming: mail naar dataveiligheid@serjeus.be. Daaropvolgend starten wij een incident response procedure op waarin de gepaste maatregelen genomen zullen worden.
Mocht u desondanks van mening zijn dat u binnen redelijke termijn niet of onvoldoende gehoord werd, kan u contact opnemen met de bevoegde instantie, meer informatie kan u vinden op de website van de gegevensbeschermingscommissie: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 

bewaartermijn

Wij volgen de algemene richtlijnen die verbonden zijn door de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” of door lokale wettelijke bepalingen (met voorrang op de AVG) om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen. Gegevens die buiten deze categorieën vallen worden voor onbepaalde termijn bewaard.
 
 
privacy policy

Privacybeleid m.b.t. onze website

Onderstaande clausules hebben zeer specifiek betrekking op onze internetsite “serjeus.be”.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies enkel voor functionele en analytische doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies dienen enkel voor uw persoonlijk gebruiksgemak, hierbij worden er geen gegevens door onszelf bijgehouden of doorgestuurd.

Analytische cookies

Cookies voor analytische doeleinden gebruiken we om meer en beter inzicht te verwerven over het gebruik en het doelpubliek van onze website. Hierbij worden er geen kenmerkende individuele persoonsgegevens opgeslagen of gerapporteerd, d.w.z. gegevens worden ge-anonimiseerd bij de verwerking. Gegevens als locatie, geslacht, leeftijdsgroep, bezochte pagina’s, toestel, browser, operating system, enz. kunnen worden opgeslagen via informatie die we verwerven maar kunnen niet leiden tot het vaststellen van het individu. Wij gebruiken hiervoor Matomo (GDPR-proof) en de daar aan gekoppelde diensten voor de rapportering en inzichten over het gebruik van de site.

Contact- en invulformulieren

Op onze contactpagina – en op eventuele andere invulformulieren – vragen wij persoonsgebonden gegevens. Deze gegevens worden op generlei manier verbonden met functionele of analytische doeleinden.

Wij vragen deze informatie om u van dienst te kunnen zijn zoals het contacteren via e-mail, telefoon of andere manier. Deze gegevens worden opgeslagen in een bestand waartoe enkel de specifieke beheerders van de website toegang hebben. De gegevens van de inzending worden verder per e-mail verstuurd naar de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie die instaat/instaan voor de communicatie en die uw gegevens enkel voor dit doeleinde zal gebruiken. Uzelf krijgt eveneens een afschrift toegemaild op het adres dat u hebt opgegeven.

Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden noch verder verkocht of verstrekt aan derden.

Door het gebruik van onze contact- of invulformulieren geeft u uw uitdrukkelijke akkoord voor het gebruik van uw gegevens voor hierboven vermelde doeleinden. Met dit doel wordt u gevraagd om bij verzending de voorwaarden te accepteren door middel van het aanvinken van het hiervoor voorziene vakje. Dit vakje moet daadwerkelijk door uzelf worden aangevinkt, het staat standaard op “uit” (d.w.z. “niet akkoord”).

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, gebruik maken van cookies, aanvullende tracking door derden en uw interactie met die embedded content monitoren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de embedded content als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een matige wachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze in hun gebruikersprofiel opgeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook inzien en bewerken.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account heeft op deze site, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat geen gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

De opmerkingen van de bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie-service.

Data-inbreuk

Voor procedures over data-inbreuk of inbreuk op de persoonsgegevens verwijzen we naar onze procedure van de onderneming zoals hierboven beschreven staat (zie paragraaf “Inbreuken”).

Gegevens van derden

Met uitzondering van statistieken of geanonimiseerde informatie van Matomo ontvangen wij geen gegevens van derden.